• Accepted file types: jpg, jpeg, png, pdf.

    Fail mestilah kurang daripada 5MB.
    Jenis fail yang dibenarkan: jpg / jpeg / png / pdf.
    Sila pastikan produk yang dibeli, mempunyai tarikh resit dan nama cawangan yang jelas pada foto yang dihantar.
    *Tip: Lipat resit sekiranya resit terlalu panjang

Menu